TX.Thuận An: Nỗ lực sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

TX.Thuận An: Nỗ lực sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

TX.Thuận An: Nỗ lực sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Những năm qua, TX.Thuận An đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn thị xã không có hộ nghèo xét theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 99,57%. Trên lĩnh vực kinh tế, hiện nay thị xã đã định hướng phát triển theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ – công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thị xã cũng đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

TX.Thuận An Cơ bản đáp ứng yêu cầu

Theo lộ trình nâng cấp đô thị Thuận An trong Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phát triển đô thị Thuận An giai đoạn 2016-2020, trong giai đoạn 2018-2019 thị xã sẽ nâng từ đô thị loại III lên đô thị loại II. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, quy định tại Khoản 2, Điều 1 quy định: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại I hoặc đô thị loại II hoặc đô thị loại III. Tại Khoản 3, Điều 1 quy định: Thị xã được phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại III hoặc đô thị loại IV. Như vậy, đối với TX.Thuận An thì không công nhận đạt tiêu chí của đô thị loại II mà chỉ có thành phố thuộc tỉnh mới công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II. Hiện Thuận An đã được công nhận là đô thị loại III, đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị (tiêu chuẩn thành phố thuộc tỉnh hoặc tiêu chuẩn của thị xã). Nếu TX.Thuận An được công nhận là thành phố thuộc tỉnh thì mới tiến hành nâng loại đô thị lên đô thị loại II.

TX.Thuận An: Nỗ lực sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh
TX.Thuận An: Nỗ lực sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

 Trong ảnh: Quốc lộ 13 đoạn đi qua địa bàn TX.Thuận An. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Nếu được thành lập, thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở chuyển nguyên hiện trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số TX.Thuận An. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Thuận An, cho biết việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh hoàn toàn phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19- 6-2015, cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung đô thị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt… nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của TX.Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

UBND TX.Thuận An đã kiến nghị UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương. Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, địa phương rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng thành phố Thuận An phát triển bền vững.

TX.Thuận An Tiến tới đạt chuẩn đô thị loại II

Để đạt chuẩn các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II, trong thời gian tới TX.Thuận An sẽ tập trung đầu tư các công trình trọng tâm theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được duyệt, các công trình nghị quyết Đảng bộ thị xã đã đề ra; lập Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TX.Thuận An cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để trình phê duyệt, làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch phân khu, triển khai đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Thuận An theo quy hoạch. Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị; giải quyết hiệu quả tình trạng ngập trong đô thị, bảo đảm an toàn bờ bao, kênh rạch…

Lãnh đạo TX.Thuận An cho biết trong thời gian tới thị xã tiếp tục huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình gắn với tiêu chí đô thị loại II nhằm hoàn thiện 8 tiêu chuẩn đô thị loại II mà địa phương còn yếu. Theo đó, thị xã sẽ đầu tư các tuyến đường theo kế hoạch đầu tư công trung hạn; chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông bảo đảm bề rộng mặt đường là 7,5m nhằm cải thiện chỉ tiêu mật độ đường giao thông đô thị ≥7m2/người; cùng với đó kêu gọi xã hội hóa đầu tư các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn nhằm bảo đảm chỉ tiêu đất công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt tối thiểu 4m2 sàn/người…

TX.Thuận An được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III tại Quyết định số 114/QĐ-BXD ngày 7-3-2017 trên cơ sở 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn đã được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị. Đánh giá, đối chiếu hiện trạng phát triển của TX.Thuận An với các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh. Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn trong Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy Thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, xem xét tổng quan, về cơ bản TX.Thuận An hội đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh, như tiêu chuẩn về quy mô dân số, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội…

Theo quy định, tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì quy mô dân số phải từ 150.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 150km2 trở lên; đơn vị hành chính trực thuộc từ 10 đơn vị trở lên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên…

XEM VIDEO BÁN NHÀ BÌNH DƯƠNG:

Bất động sản bình dương – PHƯƠNG LÊ – Báo bình dương

Tin liên quan