Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần. Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành […]