Phong thủy: Thiết kế giếng trời trong nhà, sao cho hợp lý?

Phong thủy: Thiết kế giếng trời trong nhà, sao cho hợp lý?

Phong thủy: Thiết kế giếng trời trong nhà, sao cho hợp lý? Thông gió và chiếu sáng là 2 yếu tố quan trọng trong thiết kế nhà ở, đặc biệt nhà nhỏ. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là sử dụng giếng trời. Trong kiến trúc nhà, giếng trời được thiết kế với […]