Những lý do Nợi sấu ngân hàng đấu giá nhiều lần vẫn ế

Lý do Nợi sấu ngân hàng đấu giá nhiều lần ế

Những Lý do Nợi sấu ngân hàng đấu giá nhiều lần vẫn ế Bàn về khó khăn khi xử lý nợ xấu bất động sản, chủ tịch một công ty mua bán nợ nói thẳng: “Nợ xấu như một “khúc xương” nên giá bán nợ phải thấp hơn giá thị trường thì mới đủ hấp […]