Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư - ảnh

Bình Dương là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư? TPO – Chủ động đầu tư xây dựng các dự án, công trình mang tính dài hạn; thu hút nguồn lực lao động và đầu tư hạ tầng bài bản, kết nối từ bên trong đến bên ngoài khu vực… điều này giúp […]