BTV Bình Dương – Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng

BTV BÌNH DƯƠNG – Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng

Xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất trong giải quyết các quyền lợi cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, thời gian qua, huyện Bàu Bàng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác này và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét.

Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng
Hiệu quả từ cải cách hành chính ở Bàu Bàng

Trung bình mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của huyện Bàu Bàng giải quyết hơn 100 hồ sơ các loại của tổ chức, cá nhân. Lượng công việc nhiều, nhưng nhờ thực hiện quy trình thủ tục hành chính một cách khoa học, chặt chẽ, nên phần lớn hồ sơ đều được giải quyết nhanh, gọn. Được người dân và doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, UBND huyện Bàu Bàng đã tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của bộ máy nhà nước theo hướng nhanh gọn, chính xác, đúng luật; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó thiết lập các cơ chế, chính sách, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn.

Kết quả đánh giá, phân loại và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017 của tỉnh, huyện Bàu Bàng xếp loại tốt, đạt 80,27 điểm, đứng thứ 3 của tỉnh.

Bản đồ trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
Bản đồ trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

Trong những năm qua, Bàu Bàng được biết đến là một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng động nhất của tỉnh với tốc độ phát triển công nghiệp luôn ở mức cao. Để phát triển một cách bền vững, bên cạnh các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở vận dụng tốt chính sách, cơ chế “một cửa một dấu”, tạo môi trường thuận lợi, an toàn và tin cậy cho nhà đầu tư.

Cải cách hành chính gắn liền với mục tiêu xây dựng tổ chức, bộ máy Nhà nước ở địa phương hoạt động tích cực hiệu quả chính là mục tiêu mà Đảng bộ huyện Bàu Bàng đang nỗ lực thực hiện, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương.

Theo nguồn: btv.org.vn

Tin liên quan