Tỉnh Bình Dương Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương

​Theo đó, giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 8.177 tỷ 970 triệu. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 677 tỷ 970 triệu đồng, bao gồm vốn ODA là 643 tỷ 80 triệu đồng và vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu là 34 tỷ 890 triệu đồng; vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 7.500 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư theo tiêu chí định mức là 4.713 tỷ 912 triệu đồng, vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.381 tỷ 88 triệu đồng, vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.405 tỷ đồng. ​

Bất động sản bình dương – Đoan Trang – Bình dương .gov.vn

XEM VIDEO BÁN NHÀ DĨ AN BÌNH DƯƠNG MỚI NHẤT

  1. Bán nhà sau chợ Đông Hòa Dĩ An
  2. Bán nhà gần ngã tư Chiêu Liêu Dĩ An Gía Rẻ
  3. Bán nhà An Bình Dĩ An Sổ Hồng Riêng

Tin liên quan